Skriv ut

Er det grunn til oppsigelse å ta imot gaver fra kunder, korrupsjon, bestikkelse?

Det er forbudt for en ansatt å ta imot en gave el.l. fra en kunde eller en leverandør hvis hensikten med gaven er å oppnå en fordel ut over alminnelig goodwill.

(Straffelovens §§ 387 og 388)

Strafferammen for korrupsjon eller bestikkelse er 3 år.  For alvorlig (grov) korrupsjon er strafferammen 10 år.
Korrupsjon er et grovt pliktbrudd og vil normalt gi grunnlag for avskjed.

Det er som kjent ikke uvanlig at bedrifter gir julegaver til sine forretningsforbindelser.  Så lenge gavene holder seg innenfor rimelighetens grenser og arbeidsgiveren er oppmerksom på at medarbeiderne får gavene, er dette ikke noe problem.

Det samme gjelder middager og lunsjer.
Reiser som forretningsforbindelser spanderer, vil normalt heller ikke bli ansett som korrupsjon, i alle fall hvis de har et faglig innhold eller kan karakteriseres som normal kundepleie.  Men vi beveger oss her i et grenseland i forhold til korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven.

Hvis arbeidsgiveren ser gjennom fingrene med at den ansatte mottar gaver, reiser el.l. som i straffelovens forstand er korrupsjon, vil forholdet neppe gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed.

Hvis en ansatt utnytter bedriftens rabatter ved private innkjøp uten at arbeidsgiveren vet om det, vil det kunne kvalifisere for avskjed eller oppsigelse.