Skriv ut

Betydningen for oppsigelse at arbeidsgiveren har visst om de kritikkverdige forholdene

Hvis arbeidsgiveren har visst om situasjonen, dvs. om de kritikkverdige forholdene, men likevel ikke grepet inn, kan han ikke uten videre si opp medarbeidere som har tilpasset seg dette, for eksempel ved å gjøre en slapp jobb eller komme og gå etter eget forgodtbefinnende.  Løs styring går altså ut over arbeidsgiver.  Skal arbeidsgiver gjøre noe med dette, må han først varsle medarbeiderne om at forholdene vil bli strammet inn.  Så må de få anledning til å vise at de vil følge den nye stramme linjen.  Gjør de ikke det, kan de sies opp.