Skriv ut

Betydningen av partenes forventninger til stillingen og utførelsen av den ved oppsigelse av medarbeider

En arbeidstaker som søker på en stilling, vil normalt kunne se ut fra stillingsbeskrivelsen hva han går til.  Tilsvarende vil en arbeidsgiver se av arbeidssøkerens CV og andre papirer hva han står for og vil kunne forventes å prestere.

Hvis en arbeidsgiver har ansatt en person som han burde forstått var underkvalifisert for stillingen, vil arbeidsgiveren ha ansvar for å gi arbeidstakeren opplæring ut over det vanlige, slik at arbeidstakeren kommer opp på det forventede nivået.

Hvis arbeidstakeren bevisst har skrytt på seg bedre kvalifikasjoner enn han har, og så ikke fyller stillingen, vil oppsigelse ofte kunne være saklig.

Partenes forventninger har altså betydning når det skal vurderes hvorvidt en oppsigelse er saklig eller ikke.