Skriv ut

Arbeidstakeren har mistet lappen, sertifikat eller lisens

Hvis en arbeidstaker mister sertifikat eller lisens som er nødvendig for å utføre jobben, vil dette normalt skape problemer for arbeidsgiveren.

Ved tap av førerkort, vil arbeidstakeren vanligvis være å bebreide, for eksempel fordi han har kjørt alt for fort eller i alkoholpåvirket tilstand. Hvis arbeidstakeren har sjåførjobb, vil oppsigelse da kunne være saklig. For arbeidstakeren vil da for eksempel en fartsovertredelse kunne få meget store konsekvenser. Nå er dette noe han bør tenke på før han kjører for fort. Med varierende fartsgrenser på våre veier, er det imidlertid ikke uvanlig at bilister bryter fartsgrensen uten å være klar over det. Den som for eksempel er så uheldig å ha oversett fartsgrenseskiltene, og tror at han er i en 80-sone, mens det i virkeligheten er 50-sone, mister sertifikatet for tre måneder. Det vil være dramatisk om han mister jobben som sjåfør som følge av dette.

Et alternativ til å bli sagt opp, er å få permisjon uten lønn inntil inndragningsperioden er over. En annen løsning er å bli satt til andre oppgaver i bedriften midlertidig, men dette avhenger av at slike oppgaver finnes, og at det er regningssvarende for bedriften å la arbeidstakeren utføre dem.

Hvis arbeidstakeren bare av og til trenger sertifikat, vil konsekvensene for bedriften være mindre enn om han er ansatt for å kjøre bil. Da skal det mer til for at oppsigelse skal være saklig.

Om en arbeidstaker mister sertifikatet pga promillekjøring, kan det kanskje være uttrykk for at han har et alkoholproblem. Se om rusproblemer. Har arbeidstakeren et rusproblem samtidig som han er ansatt som sjåfør, vil oppsigelse være nærliggende.

Hvis en arbeidstaker mister sertifikat eller lisens av helsemessige årsaker, og derfor ikke er å bebreide, er likevel virkningen den samme for arbeidsgiveren som for det tilfelle at arbeidstakeren er å bebreide. Men når arbeidstakeren ikke er å bebreide, må nok arbeidsgiveren strekke seg noe lenger for å finne annet arbeid til arbeidstakeren, til erstatning for det han ikke lenger har lov til å utføre. Særlig gjelder dette i større bedrifter. I en liten bedrift vil det kunne være umulig å finne alternativt arbeid, og da vil oppsigelse være saklig.