Skriv ut

Kan bedriften velge å beholde de dyktigste medarbeiderne ved nedbemanning?

Hvis bedriften velger å si opp medarbeidere, er grunnen vanligvis at den er presset økonomisk, eller regner med å bli det i fremtiden hvis ikke driften innskrenkes i tide. Under slike forhold er det ofte viktig at de medarbeiderne som blir igjen i bedriften er kompetente, motiverte og dyktige.

Disse hensynene taler for at bedriften bør ha anledning til å si opp de minst og beholde de mest produktive medarbeiderne. Av og til vil dette komme i strid med hensynet til arbeidstakernes alder, ansiennitet o.a., ved at for eksempel yngre medarbeidere ofte vil være mer produktive enn eldre.

Jo mer presset bedriften er, desto mer saklig vil det være om bedriften prøver å beholde de mest produktive medarbeiderne, på bekostning av arbeidstakere med lang ansiennitet, høy alder o.a.