Skriv ut

Hvilken betydning har sosiale forhold på arbeidstakerens side?

Noen arbeidstakere er forholdsvis uavhengige av lønnen sin for å overleve.  Det gjelder særlig gifte arbeidstakere som ikke er hovedforsørger.  De fleste arbeidstakere er imidlertid helt avhengig av lønnen for å leve omtrent som før.

Verst rammes de som vil ha problemer med å finne ny jobb.  I denne gruppen finner vi eldre arbeidstakere, men også yngre aleneforsørgere med mindreårige barn.

Ved utvelgelsen av hvem som skal sies opp, vil det være saklig å ta sosiale hensyn.  Den som mister jobben, mens kolleger beholder jobben av sosiale årsaker, har derfor vanligvis ingen god sak hvis han nekter å godta oppsigelsen.

Hvis bedriften ikke tar sosiale hensyn ved utvelgelsen av hvem som skal sies opp, vil det kunne bli ansett som usaklig.  Men hvis bedriften går dårlig økonomisk, kan det likevel være saklig å legge større vekt på de gjenværende (ikke-oppsagte) medarbeidernes evne til å arbeide produktivt enn for eksempel på sosiale forhold.