Skriv ut

Betydningen av sykefravær ved oppsigelse pga. innskrenkning?

Ved innskrenkning og nedbemanning er det ikke i bedriftens interesse å beholde arbeidstakere som kan forventes å påføre bedriften utgifter og problemer ved stadige eller langvarige sykefravær. Derfor vil arbeidsgiveren vanligvis ønske å si opp medarbeidere som har vært mye syke tidligere og beholde arbeidstakere med lite fravær, dersom det er nødvendig å innskrenke driften.

Dette kommer imidlertid i strid med arbeidsmiljølovens intensjon om å verne arbeidstakere som blir syke. Men går bedriften dårlig, kan det være avgjørende for at den skal kunne overleve, at den beholder de arbeidstakerne som det er mest sannsynlig vil bidra mest. Under slike forhold kan det være saklig å legge vekt på risikoen for mye sykefravær i fremtiden, når arbeidsgiveren velger ut hvem som skal sies opp. Det må nok imidlertid ikke være tvil om at det sykefraværet som har vært, er av en slik art at det godt kan tenkes å komme igjen. Hvis arbeidstakeren er syk når oppsigelsen gis, gjelder særskilte regler.