Skriv ut

Jeg ønsker å si opp en medarbeider pga. dårlig arbeidsprestasjon el.l. Hvilke utfordringer kommer jeg til å møte?

Merk deg at det skal en del til for at du skal kunne si opp en medarbeider pga. udugelighet eller andre kritikkverdige forhold.  Normalt vil du møte både juridiske og bevismessige utfordringer.  Befinner bedriften seg innenfor en avstand av ca. én times kjøretur fra Oslo, kan du kontakte NorJus (22 555 180), så vil vi vurdere saken for deg, gi deg råd og bistå i oppsigelsesprosessen hvis det blir nødvendig.  Holder du til lenger unna, er det ikke noe i veien for at vi kan hjelpe deg, men bistanden vil da koste mer pga. reisetiden.

Før du avgjør endelig om du skal si opp arbeidstakeren, må du holde et såkalt drøftelsesmøte.  Her skal du møte arbeidstakeren og eventuelt en tillitsvalgt, som arbeidstakeren har rett til å ha med seg.

Hvis drøftelsesmøtet ikke får deg til å skifte mening, og medarbeideren ikke ønsker å si opp stillingen sin selv, er tiden kommet for å gjennomføre selve oppsigelsen.  Oppsigelsesbrevet må være skriftlig og inneholde en del bestemte formuleringer.

Her kan du lese mer om oppsigelse pga. arbeidstakers forhold.

Her kan du lese om formaliteter du må passe på ved oppsigelse.

Her finner du annet relevant stoff om oppsigelse.