Skriv ut

Jeg må si opp medarbeidere pga. innskrenkning. Hvilke utfordringer vil jeg møte?

Hvis du ønsker å foreta nedbemanning eller innskrenkning pga dårlig lønnsomhet, eller fordi du av andre grunner vil redusere virksomheten, har du rett til å si opp medarbeidere.

Før du sier opp noen, må du holde såkalt drøftelsesmøte med den eller de arbeidstakerne som skal sies opp.  Hvis den du vurderer å si opp ønsker å ha med en tillitsvalgt i møtet, har han krav på det.  Skal du si opp over ti personer, må du så tidlig som mulig starte drøftelser med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Du vil normalt møte motstand på to plan:
Det ene gjelder din vurdering av den økonomiske situasjonen og behovet for å nedbemanne.  Arbeidstakerne vil ofte hevde at bedriften går bedre enn det du opplever at den gjør.
Det andre gjelde ditt valg av personer som skal sies opp.  Ofte vil arbeidstakerne (særlig de som er sagt opp) mene at noen andre bør sies opp i stedet.

For å komme mest mulig helskinnet gjennom nedbemanningsprosessen er det viktig at du gjør alt så riktig som mulig.  Befinner bedriften seg innenfor en avstand av ca. én times kjøretur fra Oslo, kan du kontakte NorJus (22 555 180), så vil vi vurdere saken for deg, gi deg råd, bistå deg i drøftelsesmøtet og i den videre prosessen hvis det blir nødvendig.  Holder du til lenger unna, er det ikke noe i veien for at vi kan hjelpe deg, men det vil da bli litt dyrere pga. reisetiden.

Her kan du lese mer om oppsigelse i forbindelse med nedbemanning.

Her kan du lese om formaliteter du må passe på ved oppsigelse.

Her finner du annet relevant stoff om oppsigelse.