Skriv ut

Jeg har fått varsel om at jeg kan komme til å miste jobben. Hva gjør jeg?

Arbeidsgiveren din har plikt til å holde et møte med deg for å drøfte en eventuell oppsigelse (drøftelsesmøte).  Før møtet, kan det være lurt av deg å be arbeidsgiver fortelle hvorfor han planlegger å si deg opp.  Jo flere detaljer du kan få vite om begrunnelsen, desto bedre.

Befinner arbeidsplassen din seg innen ca. en times kjøring fra Oslo, kan du kontakte NorJus (22 555 180), så vil vi hjelpe deg med å vurdere holdbarheten i arbeidsgivers begrunnelse, eventuelt være med deg på drøftelsesmøtet og hjelpe deg videre hvis det trengs.  Vi tar ordinært betalt av deg for vår bistand med mindre arbeidsgiver skulle gå med på å betale for vårt arbeid.

Holder du til et annet sted i landet, bør du kontakte en lokal advokat som har greie på arbeidsrett.

Er du fagorganisert vil du normalt få hjelp fra fagforbundet.  For at du skal få hjelp derfra må du vanligvis være meldt inn før du ble klar over at arbeidsgiver planla å si deg opp.

Klikk nedenfor hvis du vil lese mer om holdbarheten i ulike typer begrunnelser som en arbeidsgiver kan ha for å si opp en arbeidstaker.

Begrunnelser som har med arbeidsgivers eget forhold å gjøre, for eksempel at bedriften må skjære ned bemanningen.

Begrunnelser som har med arbeidstakers forhold å gjøre, for eksempel at arbeidstakeren gjør en dårlig jobb.