Skriv ut

Jeg har fått oppsigelse fra jobben. Hva gjør jeg?

Du har altså fått en skriftlig oppsigelse.  (Er ikke oppsigelsen skriftlig, kan du gå til rettssak umiddelbart, vinne saken og i tillegg få erstatning.)

Før du fikk oppsigelsen skal arbeidsgiver ha holdt et såkalt drøftelsesmøte med deg.  Har han glemt det, vil det kunne få konsekvenser for dine krav overfor arbeidsgiveren i den videre prosessen.

I oppsigelsesbrevet skal arbeidsgiver ha skrevet at du har krav på et forhandlingsmøte om oppsigelsen.  Du må kreve forhandlinger innen 14 dager fra du fikk oppsigelsen.

Arbeidsgiveren plikter å holde forhandlinger innen 14 dager fra du fremsatte ditt krav om forhandlinger.

Før forhandlingsmøtet holdes, er det viktig at du skaffer deg mest mulig informasjon om arbeidsgiverens begrunnelse for å si deg opp.  Befinner arbeidsplassen din seg innenfor en avstand av ca. én times kjøretur fra Oslo, kan du kontakte NorJus (22 555 180) så kan vi se på saken, hjelpe deg i forhandlingene og videre i saken hvis det blir nødvendig.  Vi tar ordinært betalt av deg for vår bistand med mindre arbeidsgiver skulle gå med på å betale (noe arbeidsgiver og arbeidstaker av og til blir enige om i en eventuell sluttavtale).

Holder du til et annet sted i landet, bør du kontakte en lokal advokat som har greie på arbeidsrett.

Er du fagorganisert vil du normalt få hjelp fra fagforbundet.  For at du skal få hjelp derfra må du vanligvis være meldt inn før du ble klar over at arbeidsgiver planla å si deg opp.

Hvis det ikke står noe i oppsigelsesbrevet om din rett til å kreve forhandlinger, vil oppsigelsen bli kjent ugyldig så sant du går til rettssak mot arbeidsgiver innen 4 måneder.  Du vil da i tillegg ha krav på erstatning fra arbeidsgiveren.

Ugyldighet og erstatning blir også resultatet dersom arbeidsgiver har gjort andre formfeil da han skrev oppsigelsesbrevet.

Du kan lese mer om formreglene her.

Les mer her om begrunnelser for oppsigelsen som har med arbeidsgivers eget forhold å gjøre, for eksempel at bedriften må skjære ned bemanningen.

Les mer her om begrunnelser for oppsigelsen som har med ditt forhold å gjøre, for eksempel påstand fra arbeidsgiveren om at du gjør en dårlig jobb.