Skriv ut

Hva skal til for at en arbeidsgiver kan si opp en arbeidstaker?

Når en arbeidsgiver sier opp en ansatt, skyldes det vanligvis enten forhold på arbeidstakers side (som for eksempel at arbeidsgiveren mener at arbeidstakeren gjør en dårlig jobb), eller det skyldes forhold på arbeidsgivers side (som for eksempel at virksomheten går med underskudd og må innskrenke).

Ofte vil arbeidstakeren være uenig i arbeidsgiverens beslutning.
Arbeidsmiljølovens § 15-7 bestemmer at oppsigelsen må være saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.  Er den ikke det, er oppsigelsen ulovlig.

Hva som skal til for at oppsigelsen skal anses enten saklig eller usaklig, er det skrevet mange bøker og avsagt mengdevis av dommer om.

Hver oppsigelsessak må løses ut fra sine individuelle forhold og forutsetninger, men en del momenter går igjen i oppsigelsessakene.  Disse momentene kan du lese om på sidene om oppsigelse på grunn av arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold.

(Arbeidsmiljøloven § 15-7)