Skriv ut

Rett til ny jobb i bedriften etter oppsigelse pga. driftsinnskrenkning

Hvis en arbeidstaker blir sagt opp som følge av driftsinnskrenkning, nedbemanning eller andre forhold på arbeidsgivers side, og det senere blir en ledig stilling i bedriften, har arbeidstakeren fortrinnsrett til denne stillingen så sant arbeidstakeren er kvalifisert for stillingen.

Fortrinnsretten gjelder også arbeidstakere som er midlertidig ansatt og som har måttet slutte fordi det ikke var mer arbeid å gjøre i det midlertidige arbeidsforholdet.  Blir det ledig en stilling i bedriften senere, har altså den midlertidig ansatte fortrinnsrett.  Vikarer har ikke fortrinnsrett.

Fortrinnsretten gjelder bare hvis arbeidstakeren har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder i de to siste år.  Videre gjelder fortrinnsretten bare frem til ett år etter oppsigelsesfristens utløp.

Hvis arbeidstakeren ikke aksepterer tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt, faller fortrinnsretten bort.

Arbeidsmiljøloven § 14-2