Skriv ut

Rett til å stå i stillingen etter oppsigelse

Hvis arbeidstakeren krever forhandlingsmøte med arbeidsgiveren innen 14 dager etter at oppsigelsen fant sted, har han rett til å fortsette i stillingen så lenge forhandlingene pågår. Nå vil forhandlingene vanligvis finne sted i arbeidstakerens oppsigelsestid, så denne bestemmelsen har ikke så stor betydning. Større betydning har det at han også har rett til å fortsette i stillingen hvis han tar ut søksmål for retten innen åtte uker etter at forhandlingene er avsluttet. Ofte tar det flere måneder før saken kommer opp for retten. I mellomtiden har altså arbeidstakeren rett til å fortsette i stillingen, selv om oppsigelsesfristen er gått ut.

Hvis arbeidsgiveren krever det, kan imidlertid retten bestemme at arbeidstakeren skal slutte i stillingen før saken er endelig avgjort rettslig. Det kan retten gjøre hvis den mener det er urimelig at arbeidstakeren skal fortsette i stillingen. Det er avsagt en rekke dommer om hvorvidt det er urimelig eller ikke at en oppsagt arbeidstaker skal fortsette i stilling før saken er avgjort i rettssystemet. Blant det som domstolene legger vekt på er bl.a. sannsynligheten for at arbeidstakeren vil vinne frem i saken, om arbeidsgiveren fortsatt har arbeid som arbeidstakeren kan utføre, om det blir veldig kostbart for arbeidsgiveren å ha arbeidstakeren i arbeid o.a. Hvis det er en leder som er oppsagt, skal det mer til for at han skal få fortsette i stillingen før saken er avgjort enn om det er en vanlig ansatt.

Prøvetidsansatte og midlertidig ansatte som er oppsagt, har vanligvis ikke rett til å fortsette i stillingen til saken er avgjort. Heller ikke arbeidstaker som er avskjediget får fortsette i stillingen til saken er avgjort i rettsvesenet.

Arbeidsmiljøloven § 15-11