Skriv ut

Oppsigelse ved ansettelse på åremål

Daglig leder i en bedrift kan ansettes på åremål, dvs. for et bestemt antall år, hvoretter han slutter uten videre.  Han behøver altså ikke sies opp når åremålet er gått ut, det holder at han får beskjed om at åremålet ikke fornyes.

Hvis lederen fortsetter i stillingen etter at åremålstiden er gått ut, må han anses for å ha gått over på vanlig oppsigelig stilling.  Hvis arbeidsgiveren da vil at han skal slutte, må han sies opp på vanlig måte, og begrunnelsen må være saklig.

Arbeidsmiljøloven § 14-10