Skriv ut

Må arbeidstakeren betale skatt av erstatning for usaklig oppsigelse?

Erstatning for tapt inntekt er skattepliktig.

Erstatning for ikke-økonomisk tap (tort og svie) er skattefri opp til 1½ G (en og halv ganger folketrygdens grunnbeløp).  Over denne grensen, er også ikke-økonomisk erstatning skattepliktig.

Det må kunne dokumenteres at arbeidsgiveren har gjort seg skyldig i kritikkverdig behandling av arbeidstakeren eller håndtering av oppsigelsessaken som kvalifiserer for erstatning for ikke-økonomisk tap.  Hvis ikke, kan skatteetaten omgjøre erstatningen til ordinær skattepliktig inntekt, eventuelt med straffeskatt i tillegg.

(Skatteloven § 5-10,e)