Skriv ut

Hvilken oppsigelsesfrist gjelder når arbeidsgiveren sier opp?

Med oppsigelsesfrist menes at oppsigelsen ikke får virkning (arbeidstakeren må altså ikke slutte) før etter en viss tid (frist). Fristen avhenger bl.a. av hvor lenge arbeidstakeren har vært ansatt hos arbeidsgiveren. Nedenfor står oppsigelsesfrister under ulike forhold:

Prøvetid:
14 dager fra den dagen oppsigelsen gis.

Ordinær ansettelse, vært ansatt mindre enn fem år:
Én måned fra utløpet av den måneden oppsigelsen gis i. (Hvis for eksempel oppsigelsen gis 1. mars, løper oppsigelsen fra 31. mars til 30. april. Arbeidstakerens siste dag på jobben blir da 30. april.)

Arbeidstakeren har vært ansatt i minst fem år sammenhengende i bedriften:
To måneder fra utløpet av den måneden oppsigelsen gis i.

Arbeidstakeren er under 50 år og har vært ansatt i minst ti år sammenhengende i bedriften:
Tre måneder fra utløpet av den måneden oppsigelsen gis i.

Arbeidstakeren er mellom 50 og 55 år og har vært ansatt i minst ti år sammenhengende i bedriften:
Fire måneder fra utløpet av den måneden oppsigelsen gis i.
(Hvis det er arbeidstakeren som selv sier opp: Tre måneder.)

Arbeidstakeren er mellom 55 og 60 år og har vært ansatt i minst ti år sammenhengende i bedriften:
Fem måneder fra utløpet av den måneden oppsigelsen gis i.
(Hvis det er arbeidstakeren som selv sier opp: Tre måneder.)

Arbeidstakeren er over 60 år og har vært ansatt i minst ti år sammenhengende i bedriften:
Seks måneder fra utløpet av den måneden oppsigelsen gis i.
(Hvis det er arbeidstakeren som selv sier opp: Tre måneder.)

Hvis arbeidstakeren har vært ansatt i et annet selskap i samme gruppe eller konsern som arbeidsgiveren tilhører, skal også ansettelsestiden i dette selskapet regnes med, så sant selskapene er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse på en slik måte at det er naturlig å se ansettelsesforholdene i sammenheng.

Har virksomheten eller en del av den blitt overdratt eller leiet ut til ny arbeidsgiver, skal også den tiden arbeidstakeren har vært ansatt hos den tidligere (opprinnelige) arbeidsgiveren regnes med.

Arbeidsmiljøloven § 15-3

Les mer her om hva oppsigelsesfristen er når det er arbeidstakeren som selv sier opp stillingen.