Skriv ut

Hva skjer med stillingen hvis retten kjenner oppsigelsen usaklig?

Hvis oppsigelsen bringes inn for retten, og retten finner at den er usaklig, blir oppsigelsen kjent ugyldig.  Det innebærer at arbeidstakeren har krav på å komme tilbake til eller fortsette i stillingen som før.

Selv om retten kommer til at oppsigelsen er ugyldig, kan retten likevel bestemme at arbeidstakeren skal slutte i stillingen.  Les nærmere om det her.

Hvis retten kommer til at oppsigelsen er ugyldig, vll arbeidstakeren ofte få krav på erstatning fra arbeidsgiveren.  Les mer om erstatning her.

Arbeidsmiljøloven § 15-12