Skriv ut

Fallskjerm ved oppsigelse

Mot en klekkelig betaling vil nok de fleste av oss godta å bli sagt opp fra jobben.  Ved forhandlinger om oppsigelse vil derfor ofte spørsmål om økonomisk kompensasjon kunne bli avgjørende for om saken lar seg løse i minnelighet eller ikke.

Ikke sjelden retter media kritikk mot bedriftsledere som slutter i stillingen og i den forbindelse mottar en stor økonomisk fallskjerm.

Ordningen med fallskjerm til ledere er lovfestet i arbeidsmiljølovens § 15-16.
Regelen legger til grunn at det ved ansettelse av daglig leder i en bedrift, skal være lov å avtale at lederen skal kunne sies opp uten videre, altså uten at det behøver å foreligge saklig grunn, dette under forutsetning av at lederen samtidig blir lovet en fallskjerm, dvs. etterlønn av en viss størrelse.  Størrelsen på slik etterlønn kan variere, den kan for eksempel utgjøre ett eller noen års lønn, eller den kan utgjøre en lavere lønn enn lederens normale årslønn, men gå over flere år, for eksempel frem til hans ordinære pensjonsalder.

Arbeidsmiljøloven § 15-16