Skriv ut

Oppsigelse av opphavsrettslige avtaler

Det finnes en rekke forskjellige opphavsrettslige avtaler. Nedenfor står omtalt tre typer innen litteratur og musikk.

 

Forlagsavtale

Med forlagsavtale overlater opphavsmannen (forfatteren av en bok, komponisten av et musikkstykke) til forlaget å produsere og utgi verket. De fleste forlagsavtaler varer så lenge verket er vernet etter åndsverksloven, dvs. til 70 år etter at forfatteren er død. Forlagsavtaler kan vanligvis ikke sies opp, men hvis forlaget misligholder pliktene sine etter avtalen vesentlig, kan avtalen

I medhold av normalkontrakten mellom Forleggerforeningen og Forfatterforeningen, har forfatteren rett til å heve kontrakten dersom forlaget ikke har utgitt verket innen 18 måneder etter at forlaget fikk trykkeferdig manuskript. Heving kan også skje dersom:

  1. verket er utsolgt og

  2. det er gått 5 år etter utløpet av det året siste opplag ble utgitt og

  3. forfatteren har krevd at forlaget skal utgi nytt opplag og

  4. nytt opplag er ikke utgitt innen 6 måneder at forfatteren fremmet sitt krav.

 

Artistavtale musikk

Med en artistavtale overlater artisten til plateselskapet å sørge for bl.a. innspilling, markedsføring og salg av artistens musikk.

De to vanligste typene artistavtaler er innspillingsavtale (som vanligvis omfatter innspilling av et bestemt antall musikkalbum, for eksempel ett eller to) eller generalavtale (som omfatter all musikk artisten spiller inn i løpet av en bestemt periode, for eksempel i tre år). Ofte inneholder artistavtalene opsjon på (mulighet for plateselskapet til) ytterligere innspillinger eller forlengelse av avtalen i tid.

Når det gjelder artistens plikt til å spille inn musikk for plateselskapet, løper innspillingsavtalen ut når det avtalte antall album er spilt inn, mens generalavtalen løper ut når avtaleperioden er slutt. Men når det gjelder plateselskapets rett til å utgi musikken, bestemmer artistavtalene vanligvis at denne retten består i innspillingenes vernetid, dvs. normalt til det er gått 50 år etter det året innspillingen fant sted. I denne tiden er avtalen uoppsigelig, men hvis plateselskapet misligholder pliktene sine etter avtalen vesentlig, kan avtalen heves.

Åndsverksloven kapittel 2

 

Lisensavtale musikk

Hvis en artist spiller inn musikken sin selv og tilbyr et plateselskap å produsere og selge musikken, vil dette normalt skje ved en lisensavtale. Lisensavtalen varer vanligvis i en bestemt periode, med mulighet for fornyelse. Ofte må den sies opp med en viss frist for ikke å løpe automatisk videre. Plateselskapets rett til å utgi musikken opphører når avtalen løper ut